GalmoDesign

Gal Mori | UX designer

Shay Mori // מיתוג

Shay Mori // מיתוג כאשר אבא שלי פנה אליי לעיצוב לוגו, הופתעתי מעט.בכל זאת, יש משהו קצת שונה בלעצב עבור בן משפחה.הייתרון בכך היה, שלא הייתי צריכה לשאול אותו הרבה מעבר לאילו צבעים הוא מעדיף. הוא רצה ירוק או כחול, ואני רציתי לתת לו את שניהם.הצורך של אבי, הכרותי איתו, ומחקר עצמאי, הובילו את הדמיון […]